1000 usd gấp đôi tài khoản dễ dàng nhưng để nhân 2 của 27 tỷ thì sao?

Hôm nay khách hàng mong muốn x2 với 1000 usd dễ dàng nhưng với 27 tỏi thì tôi cũng đến chịu. Đó 10% của 10 tỷ là 2 tỷ nhưng 10% của 1000 usd thì chỉ là 100usd Người ta nói rằng gấp đôi của tài khoản là gì ? Ý tưởng về việc nhân … Đọc tiếp 1000 usd gấp đôi tài khoản dễ dàng nhưng để nhân 2 của 27 tỷ thì sao?