Bình quân giá là một tử huyệt của trade …

nhiều người nghĩ bình quân giá pha loãng giá … khi giá đang xuống sẽ làm cho chúng ta mua tốt hơn giá tốt hơn … vấn đề là những may mắn nhiều lần chúng ta sẽ tự tin để bình quân giá tiếp theo và to hơn … và nhiều người đã tử nạn … Đọc tiếp Bình quân giá là một tử huyệt của trade …