Mùa chứng khoán tiếp tục và danh mục

Mùa này … Có một câu nói thường được nhắc đến ở Phố Wall khá lâu là: “Người bắt đầu đầu cơ vào cổ phiếu với ý định kiếm tiền, thường bị phá sản, trong khi người giao dịch dựa trên quan điểm đạt được mức lợi tức chắc chắn trên số vốn của mình, … Đọc tiếp Mùa chứng khoán tiếp tục và danh mục