David

Noloss giao dịch không thua lỗ với gói Noloss Zen Trade

Noloss với các gói cùng ZEN TRADE
  • Noloss gói số 1 từ 2.5 đến 8% hedging và an toàn
  • Gói copy trade an toàn cam kết stop tại -30%
  • Gói 50 50 – Theo tỉ lệ 5 – 5  giao dịch tại ZEN trade
  • Gói 30 70 – Khách hàng nhận 70% ZEN nhận 30%
  • Gói Robot trade cài đặt và ăn chia theo tỷ lệ 50 50 Vận hành tốt với www.robotforex.vn
  • Tuyển chuyên viên kỹ thuật cọc 1 nhận tk 5 để giao dịch
  • Tuyển chuyên viên kinh doanh các giải pháp noloss
  • Các yếu tố vận hành noloss system luôn được cập nhật
  • Các chương trình talk show www.voncuaban.com www.dautugi.vn chuyên gia marketign cùng ZEN TRADE
Liên hệ ngay cùng David
alo/zalo 0987732228
Chủ đạo phân tích và đưa ra các yếu tố noloss
Tham khảo

Trả lời